Family Notice - Bereavements

The whanau of the late Kiriwera Gillie August, (nee Clay) Extend our sincere gratitude for the love, generosity, support and koha during our Mum's tangi. Nga whanau o Takipu Marae, nga kaikaranga, kaikorero hoki, nga kuia ma, nga koro ma, nga ringawera, nga kaimahi o Leighton House me nga tangata katoa, tino aroha nui ki a koutou mo to manaaki, tautoko mahi i o matou mamae. Ma te Atua e whakapai i a koutou katoa. Na te whanau