Family Notice - Deaths

WHAANGA, Paora. –
Born 5 April 1930,
and peacefully passed
away 10 January 2019,
surrounded by his
loving whanau. Loving
husband of Elizabeth
Mary Lena Taurima
(dec), and devoted
husband of Hineiroma
Kaua. Wise, patient,
and gentle Father of
Paul and Sue, Faith
and Andrew, Lena and
Rima, Mereaira (dec),
Nancy and Gerry, Jenny
and Pierre, Margaret
and Heber, Jelaire and
Rob, Albie (dec) and
Mary, Charity (dec)
and Albie, Pauline
and Pete, Michelle
and Frankie, Kim and
Manny, Hone (dec) and
Antazia, Arapera and
Whareahuru. Proud
Grandpa to his 61
mokopuna. Adoring
Grandpa to his 95
mokopuna tuarua.
A service will be held
for Dad at the Church
of Jesus Christ of
Latter Day Saints Stake
Centre, Stout Street, on
Friday the 11th January
at 6pm.
Dad will then start
his journey home on
Saturday, and will lie
at Kahungunu Marae,
Nuhaka.
???????His final service will
be held Sunday 13th
January at the Nuhaka
Chapel, 1pm. After this
he will lay to rest at the
Ihaka Maihi Cemetery
Kua karangatia a Pãpã
Pãora e tõna Atua
He ngãkau mahora
He ngãkau mahaki
He ngãkau tuwhera ki
ngã tãngata katoa
E tau ana õ mãtou
ngãkau inã hoki
kua hikina ngã
taumahatanga i õna
pokohiwi, ã, kua timata
tana haere ki tua.
Ahakoa te pouri o õ
mãtou ngãkau
E mõhio ana ka ãhuru,
ka tau hoki tana noho ki
tua o te ãrai.
E kore e noho tawhiti i
te pae o mahara!
Haere e Pã.