May relationships last forever

LETTER

Re: Mangatu taonga returned home, March 8 story.

Mauri ora, i te toru o nga ra o Poututerangi, ka karanga Te Pariha o Mangatu o Te Hahi Wairua Tapu, he Ra Hapati. Te kaupapa whakahoki, whakatau, whakanoa enei taonga tuku iho ki to ratou ukaipo, nga wahi tapu o nga whenua o Mangatu me te Papakainga o Taihamuti, Nga Tamatea.

Nga mihi aroha ki nga kaipupuri o enei taonga nga uri o nga kairihi whenua i taua wa. I whakatinana tenei kaupapa miharo.

Artefacts that were uplifted from their resting places have been returned to the marae that is central to Mangatu lands and Taihamuti community. The formal welcome that was held at the marae acknowledged the tohunga (of the artefacts), and their passing. The skills we are witnessing now are unfolding.

Those artefacts have been on a journey to other museums in the past 70-75 years. Now they are closer to home.

To Karyn Pewhairangi (Campbell), your immediate family and extended family, may the relationships we have through these artefacts last forever.

Houhou to rongo — peace forever. Whakanoa — forgive forever.

Na nga whanau, hapu, iwi ranei i tautoko te kaupapa “Taonga Wharemata”

Na Ahuroa Rutene Irwin me nga kaumatua, mareikura, whatukura, me te Poutika Te Pariha Wairua Tapu Eru Mahia Smith

PS: Kaore i nga whanau, hapu, iwi ranei i whakaae ana tautoko ranei ki nga kupu korero i tito re: “Mangatu taonga returned home”.

Re: Mangatu taonga returned home, March 8 story.

Mauri ora, i te toru o nga ra o Poututerangi, ka karanga Te Pariha o Mangatu o Te Hahi Wairua Tapu, he Ra Hapati. Te kaupapa whakahoki, whakatau, whakanoa enei taonga tuku iho ki to ratou ukaipo, nga wahi tapu o nga whenua o Mangatu me te Papakainga o Taihamuti, Nga Tamatea.

Nga mihi aroha ki nga kaipupuri o enei taonga nga uri o nga kairihi whenua i taua wa. I whakatinana tenei kaupapa miharo.

Artefacts that were uplifted from their resting places have been returned to the marae that is central to Mangatu lands and Taihamuti community. The formal welcome that was held at the marae acknowledged the tohunga (of the artefacts), and their passing. The skills we are witnessing now are unfolding.

Those artefacts have been on a journey to other museums in the past 70-75 years. Now they are closer to home.

To Karyn Pewhairangi (Campbell), your immediate family and extended family, may the relationships we have through these artefacts last forever.

Houhou to rongo — peace forever. Whakanoa — forgive forever.

Na nga whanau, hapu, iwi ranei i tautoko te kaupapa “Taonga Wharemata”

Na Ahuroa Rutene Irwin me nga kaumatua, mareikura, whatukura, me te Poutika Te Pariha Wairua Tapu Eru Mahia Smith

PS: Kaore i nga whanau, hapu, iwi ranei i whakaae ana tautoko ranei ki nga kupu korero i tito re: “Mangatu taonga returned home”.

Your email address will not be published. Comments will display after being approved by a staff member. Comments may be edited for clarity.

Poll

  • Voting please wait...
    Your vote has been cast. Reloading page...
    Do you support the gun law changes announced this week, and signal of further tightening?